درباره من:About Me:

محسن سمیعی هستم؛
فارغ التحصیل رشته کامپیوتر، گرایش نرم افزار؛
با HTML، CSS و Javascript آشنایی دارم و با زبان های ASP، ASP.NET و PHP کار می کنم.
بیشتر اوقات مشغول وبگردی و کدنویسی هستم...
I am Mohsen Samiee.
I've got a degree in software engineering
I know CSS, HTML, Javascript and i work with ASP, ASP.NET and PHP languages.
I do web surfing and coding most often...

راه های ارتباطی با من:Contact Me:

برای ارسال پیام می توانید از موبایل روی میز استفاده کنید. To send a message, you can use the cellphone on the table.

نمونه کارهای اخیر من:My recent portfolio:
 • HyperHavash
 • MohammadjSamiee
 • OstadyarSystem
 • PooyaNetwork
راهنما:Guide:
 • حرکت بر روی صفحه
  دکمه سمت چپ ماوس را پایین نگه دارید، ماوس را حرکت دهید.
  Movement on screen
  Drag mouse
 • جابجایی اشیاء
  کلید Ctrl و دکمه سمت چپ ماوس را پایین نگه دارید، ماوس را حرکت دهید.
  Move objects
  Ctrl + Hold Left Click
  Undo: Ctrl + Z, Redo: Ctrl + Y
 • چرخش اشیاء
  کلید Shift را پایین نگه دارید، دکمه سمت چپ ماوس را کلیک کنید.
  Rotate objects
  Shift + Left Click
  Undo: Ctrl + Z, Redo: Ctrl + Y
:
:
To:
Mohsen Samiee
From:
Note: To reply, please enter your email. Thanks ;)
Mohsen Samiee nominated on CSS Winner
Mohsen Samiee nominated on CSS Reel
Mohsen Samiee nominated on CSS Awards
Mohsen Samiee featured on CSS LIGHT
Mohsen Samiee featured on One Page Love
Mohsen Samiee nominated on Best Website Design Award